Wizja bardzo lokalna

Wizja bardzo lokalna

Poeta powinien mieć stosunek
Chłodny,
Acz wnikliwy.

Powinien umieć dogłębnie zanurzyć się
W tkance badanej materii,
Drobiazgowo badać gładkość jej niezliczonych powierzchni,
A każdą szczelinę
Penetrować tak erudycyjnie,
By nie pozostało już nic do odkrycia.

Zadaniem poety jest oddać się całkowicie
Skrupulatnej inwigilacji
By potem w najlepszym na jaki go stać stylu
Powierzyć nam jej najgłębsze tajemnice.
 
(Koniec końców nikt nie będzie wydawał
Ciężko zarobionego grosza
Na czytanie powierzchownych wierszyków.)
 
Przyznajemy, aczkolwiek z niechęcią,
Że od czasu do czasu
Należy przyznać poecie
Prawo do bycia obscenicznym,
A chwilami nawet wulgarnym.
 
Chcielibyśmy jednak wierzyć, że jego upojenie
Służy jakiemuś wyższemu celowi,
Nawet jeśli nie jest on jeszcze gotowy
By się nam bezpośrednio objawić.
 
Oczekujemy, że poeta będzie miał stosunek
Kompetentny
I wyczerpujący,
 
Jednak pod żadnym pozorem
Nie należy spuszczać
Poety z oka. Poeci potrafią przecież
Być konsekwentnie kontrowersyjni;
A przecież chyba zależy poecie
By jednak co nieco po nim zostało.
 
Dlatego poeta powinien mieć stosunek
Doprowadzony do końca, tak aby wniosek
Nigdy nie został wyciągnięty przedwcześnie.